header
sken

Slovenský deň, štvrtok 12. marca 2020

 

Odborná konferencia

 

 

Digitalizácia vo výrobe nábytku.

 

 

09.30   –   09.55        Prezentácia, úvod

 

10.00  –  10.25        „Globálna budúcnosť ľudstva  a dizajn “

 

Doc. akad. soch. René Baďura, Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta – Katedra Dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov

 

10.30  – 10.55         „Industry 4.0 v procese navrhovania a dizajnu nábytku"

 

                                Ing. Roman Nôta, PhD., Mgr.art. Jakub Forgáč, Technická univerzita vo                                    Zvolene, Drevárska fakulta – Katedra Dizajnu nábytku a drevárskych                                        výrobkov

 

11.00 – 11.30          „Digitálna ( virtuálna ) obnova interieru“

 

                                   Ing. Dušan Kočlík, ArtD., Mgr.Art.Adam Tóth, Fakulta architektúry

                                   STU Bratislava, Ústav Interiéru a výstavníctva

 

 

 

Miesto konania:     Centrumpavilonu M3

 

 

 

Organizačný garant:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Výstavná 4

949 01  Nitra

Tel:  0905 286 674  E-mail: hubinsky@agrokomplex.sk

 

 

Odborný garant: 

GREGOR a spol., s.r.o.

Miletičova 1

821 08  Bratislava

Tel.:  0903 456 856,  Email: gregor_s@gregoraspol.sk