header
sken

Organizačné pokyny:

 

 

Miesto a termín konania

      

Centrum pavilonu M3

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra

 

Dňa 10. 3. 2020


  

Prihlásenie k účasti

 

Záväzná prihláška zaslaná na adresu:

GREGOR a spol., s.r.o.

Miletičova č.1

821 08  Bratislava

 MT: 0042 1 903 456 856

e-mail: gregor_s@gregoraspol.sk

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gregor

 

Uzávierka prihlášok

 

Dňa 9. 3. 2020