header
sken

Organizačné pokyny:

 

Miesto a termín konania

 

                                                      Centrum pavilonu M3

 

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Areál výstaviska,

 

Dňa 12. 3. 2020Prihlásenie k účasti

 

 

Záväzná prihláška zaslaná na adresu:

GREGOR a spol., s.r.o.

Miletičova č.1

821 08  Bratislava

MT: 0042 1 903 456 856

e-mail: gregor_s@gregoraspol.sk

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gregor

 

 

Uzávierka prihlášok

 

 

Dňa 10. 3. 2020