header
sken


GREGOR a spol., s. r.o.
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava


Spoločnosť GREGOR a spol., s.r.o. pôsobí na trhu s dodávkami drevospracujúcich strojov, nástrojov, striekacích zariadení, farieb a lakov, technologických štúdií a špecializovaných výstav už od roku 1992. Spoločnosť sa v súčasnosti špecializuje na vypracovávanie projektov striekární a dodáva pre stolárov a nábytkárov v Slovenskej a v Českej republike komplexné zariadenia pre povrchovú úpravu:

* suché striekacie kabíny, striekacie kabíny s vodnou clonou
* príslušenstvo do striekární
* nízkotlakové a vysokotlakové striekacie agregáty na striekanie moridiel, pást, farieb a lakov od firmy Falcioni Pompe S.r.l., Taliansko
* ručné striekacie pištole k agregátom

Ďalej spoločnosť vypracováva technologické štúdie a projekty pre podnikateľské zámery, ako aj podklady pre získanie úverov.


                                                                        ooo - oo -- o -- oo - ooo

Ako odborný garant spolupracuje pri organizovaní veľtrhov a výstav s odborným zameraním pre Agrokomplex - Výstavníctvo š.p., Nitra (Nábytok a bývanie, Medzinárodný strojársky veľtrh, Lignumexpo, Drevo-Les)

Spoločnosť spolupracuje aj s výstaviskom EXPO CENTER a. s., Trenčín na špecializovanej výstave AQUA.